ტრანსფობიასთან ბრძოლა სამოქალაქო აქტივიზმის გზით

By | August 17th, 2015|Categories: უმცირესობები|

DF Watch ტრანსფობია საქართველოში კვლავ რჩება სოციალურ და სამართლებრივ პრობლემად, უფლებადამცველები კი ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლებასა და ხელისუფლებაზე  ზემოქმედებას ცდილობენ. […]