კლანური მმართველობა სასამართლოში 2007 წლიდან დღემდე

By | April 19th, 2019|Categories: მოსაზრება|Tags: , , , , , |

კახა წიქარიშვილი, კონსტიტუციის 42-ე მუხლის თავმჯდომარე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი თანაშემწე. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან დღემდე საქართველოში სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით არსებული პრობლემა სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის პოლიტიკური ნების არ არსებობით იყო განპირობებული. 2004 წლის შემდეგ სასამართლომ თავი დააღწია სისტემურ კორუფციას მაგრამ მოექცა აღმასრულებელი ხელისუფლების მკაცრი კონტროლის ქვეშ. სასამართლოში ჩამოყალიბდა მმართველობით რგოლში მყოფი მოსამართლეების ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფდა [...]