სოხუმის კიდევ ერთი დისკრიმინაციული ნაბიჯი – ქართველებს შეიძლება წართმეული ქონების დაბრუნება აუკრძალონ

By | June 16th, 2019|Categories: ამბები|Tags: , |

სოხუმის რეჟიმი ქართველებისთვის მემკვიდრეობის უფლების შეზღუდვას განიხილავს. ფორმალურად, ამის ინიციატორი არის "მოქალაქეთა ჯგუფი", რომელმაც აფხაზეთის საზოგადოებრივ პალატაში საჩივარი შეიტანა. მოსარჩელეების აღშფოთება იმ საქმემ გამოიწვია, სადაც ეთნიკურმა ქართველმა  მემკვიდრეობისთვის ბრძოლა ეთნიკურად აფხაზ ომის ვეტერანს მოუგო. ამავე დროს, ისინი ხაზს უსვამენ იმ გარემოებას, რომ ქართველმა სამართალმემკვიდრემ ამ დავაში „საქართველოში შექმნილი“ უფლების დამდასტურებელი დოკუმენტაციით გაიმარჯვა. ამასთან ერთად, მათი განცხადებით, [...]