ქართველები ყველაზე ნაკლებად პარლამენტს, სასამართლოს და მედიას ენდობიან: კვლევა

By | April 5th, 2019|Categories: ამბები|Tags: , , |

საქართველოს მოსახლეობა ყველაზე მეტად პარლამენტს (24%) და სასამართლო სისტემას (20%) არ ენდობა, მაშინ როცა ნდობის ყველაზე დიდი ხარისხით, ისევე როგორც ბევრ სხვა ანალოგიურ კვლევაში, კვლავ ეკლესია სარგებლობს  (55%). ეს განწყობები გამოკვეთა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“  დაკვეთით 2019 წლის 20 თებერვლიდან 5 მარტის პერიოდში „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის” (CRRC) მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულმა 2087 ადამიანის გამოკითხვამ, [...]