არღვევს თუ არა კანონს საარჩევნოდ გააქტიურებული მთავრობა?

By | October 6th, 2016|Categories: ამბები|Tags: , |

პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის წევრები გორთან ქარის ელექტროსადგურის პრეზენტაციაზე, რომელიც, ისევე როგორც ბევრი სხვა მსგავსი პროექტი, საეჭვოდ დაემთხვა საპარლამენტო არჩევნებს. (Facebook) წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოსახლეობისათვის ახალი პროექტებისა თუ ახალი „სიკეთეების“  შეთავაზება ტრადიცია იყო ყველა წინა ხელისუფლებების დროს და ის  წარმატებით გრძელდება დღესაც. […]