საქართველო ოთხი რელიგიური ჯგუფის დაფინანსებას აორმაგებს

By | December 24th, 2014|Categories: უმცირესობები|Tags: , |

პარასკევის ლოცვა ბათუმის ორთა ჯამეს მეჩეთში. (DF Watch.) საქართველოს მთავრობა ქვეყანაში მოქმედი ოთხი რელიგიური კონფესიის დაფინანსებას აორმაგებს, განაცხადა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ოთხშაბათს. ეს კონფესიებია კათოლიკური ეკლესია, სომხური სამოციქულო […]